Wa ri san Edan, war isan, W arisan, Gebleg Hua ha ha
Paidi  : Mak,.... kalau,.....
Puatun: Kalau apa  Paak?

Paidi    : kalau aku mati,....
Puatun  : Jangan mati sekarang,.. uhu uhu

Paidi   :Kalau aku mati,... rumah yang di Jalan Sudirman itu,...
Puatun: Jangan mati Paak,... rumah yang sudirman kenapa Paak?

Paidi  : Rumah itu jangan sekali kali dijual ya Mak
Puatun: Ya Paak tidak akan saya jual, yang penting kamu jangan mati,..

Puatun: Paak, emang nya kenapa rumah yang Sudirman itu gak boleh dijual?
Paidi  : Lha kan kamu tahu sendiri, itu bukan rumah saya, kalo kamu jual bisa digebuki